Om Energinyt

Energinyt er et nyhedsbrev, der udkommer på e-mail hver mandag. Energinyt indeholder nyheder om lovgivning på energi- og forsyningsområdet med relevans for virksomheder, revisorer og rådgivere.

I ugen op til udgivelsesdatoen har vi udsøgt relevant information på myndigheders og revisionsfirmaers hjemmesider og samlet dem i Energinyt.

Kilderne i Energinyt

 • Nyhedsbreve fra advokater, revisorer og andre rådgivere med relevans for området
 • Energistyrelsen
 • Energitilsynet
 • Energiklagenævnet
 • EU
  • Europa Rådet
  • Europa Kommissionen - beskatning, energi og konkurrencesager
  • Europa Parlamentet
  • EU Domstolen
 • SKAT
 • Lovtidende
 • Høringsportalen
 • Folketinget - dokumenter vedrørende lovforslag på skatteområdet og energiområdet

Dine fordele og besparelser med Energinyt

 • Spar tid i din indsamling af viden
 • Spar penge på abonnementer
 • Altid opdateret
 • Alt om regnskab samlet ét sted
 • Artikler fra regnskabseksperter
 • Fortolkning af nye regler og afgørelserVejledninger fra Erhvervsstyrelsen og SKAT
 • Oversigt over gratis kurser om regnskab og bogføring

Hvad koster Energinyt?

Få et gratis prøveabonnement i fire uger!

Er du tilfreds med abonnementet efter prøveperioden, koster et abonnement på Energinyt 1.195,00 kr. om året. Prisen er ekskl. moms.

Registrer din gratis bruger her!

Betingelser

Et abonnement på Energinyt er personligt. Nyhedsbrevet må således ikke videresendes til andre, hverken gennem automatiserede systemer eller ved egen foranstaltning. Et personligt brugernavn og password må ikke deles med eller oplyses til andre medmindre dette er led i en central registrering af kundens abonnementer.

Dette gælder både internt i egen virksomhed og eksternt.

TaxCon Medier I/S logger brugen af vores services herunder også IP-adressen på den besøgende. TaxCon forbeholder sig ret til at ændre brugernavn ved mistanke om misbrug herunder at bede brugeren forklare atypiske mønstre i brugerens anvendelse.

TaxCon forbeholder sig ret til at opsige abonnementsaftalen og tilbagebetale abonnementsafgiften for den resterende abonnementsperiode uden yderligere begrundelse.

Generelt forbeholder TaxCon sig altid retten til at nægte at levere forlagets tjenester uden yderligere begrundelse.

Opkrævning af abonnementsafgift sker primo den måned, hvori abonnementet udløber. Betalingsfristen er 8 dage. Udløbne og ubetalte abonnementer lukkes på udløbsdatoen. TaxCon yder ikke kredit ud over det her fastsatte.

Hvem står bag Energinyt?

Energinyt udgives af TaxCon Medier I/S, der ejes af Flemming L. Bach og Lars Gosvig.

Kontakt Energinyt
Redaktion: energinyt@taxcon.dk
Salg og kundesupport: support@taxcon.dk
Ophavsret og ansvar på Energinyt.dk

Brugen af www.energinyt.dk og andet med relation til dette site er omfattet af følgende rettigheder og ansvarsfraskrivelser

© 2016 Energinyt - Det er tilladt at gengive indholdet med tydelig kildeangivelse såfremt formålet er at sprede information og ikke har kommercielt sigte.

Energinyt fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle indholdsmæssige og faktuelle fejl og for de tab, der måtte opstå for de personer, som udelukkende sætter deres lid til dokumenterne under www.Energinyt.dk eller til web-siden relaterede dokumenter.

Vi gør hvad vi kan for at sikre, at så mange relevante nyheder er indeholdt i EnergiNyt - men heri ligger dels et valg af, hvilke nyheder vi bringer og fra hvilke kilder. Vi garanterer derfor ikke, at der ikke på nettet kan findes nyheder, der med rette kunne være bragt i EnergiNyt, men som er udeladt. Vi indestår derfor heller ikke for hverken faglige, imagemæssige eller økonomiske konsekvenser af, at brugere af Energinyt ikke igennem nyhedsbrevet er blevet gjort opmærksom på relevant nyt.

Links

Visse links fører til andre web-sider og/eller dokumenter, der ikke tilhører Energinyt og som Energinyt ikke udøver kontrol med og indflydelse på. Sådanne links skal ikke opfattes som en af Energinyt foretaget godkendelse af disse web-sider og/eller dokumenter eller af den/de, som gør materialet tilgængeligt. Links er alene en service fra Energinyt.