Energinyt 2017, uge 17

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Smart energi-bekendtgørelsen i høring
Ændringer i bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
Lovforslag om ændring af vandsektorloven vedr. afgift til Forsyningssekretariatets drift
Reservation på dansk-norsk el-transmissionsforbindelse ophævet
VVM af elproduktionsanlæg på havet
Forbrugervalg i vandselskaber
Energi & Forsyning - April 2017
Ændring af fejl i elpatronordningen

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Artikler og interessante links

Advokatfirmaet Energi & Miljø

Smart energi-bekendtgørelsen i høring

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har sendt et udkast til bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ændringer i bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Energistyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder i [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Lovforslag om ændring af vandsektorloven vedr. afgift til Forsyningssekretariatets drift

Vandsektorlovens nuværende § 10, stk. 1 indeholder en bestemmelse om, at vandselskaber årligt skal betale en afgift [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Reservation på dansk-norsk el-transmissionsforbindelse ophævet

Energitilsynet ophæver den 5-årige reservation på 100 MW i elforbindelsen Skagerrak 4 (SK4) mellem Danmark og Norge [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

VVM af elproduktionsanlæg på havet

Med miljøvurderingsloven blev der i 2016 vedtaget en ny samlet lov om miljøvurdering af både planer og programmer [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Ændring af fejl i elpatronordningen

Skatteministeriet har sendt et lovforslag om ændring af forskellige energiafgiftslove og lov om kuldioxidafgift af [...]


Advokatfirmaet Energi & Miljø

Forbrugervalg i vandselskaber

Vandselskaber omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1 er underlagt vandsektorloven og de i medfør af loven [...]


EY

Energi & Forsyning - April 2017

I denne udgave kan du læse om SKAT's skærpede krav til anvendelsen af el-patronordningen, og du kan få viden om de skattemæssige forhold ved lånefinansiering. Derudover sætter vi fokus på de lønadministrative opgaver, der i stigende grad kræver spidskompetencer og dedikerede ressourcer for at skabe den fornødne effektivitet og reducere sårbarheden.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Klage over Energitilsynets afgørelse afvist på grund af manglende klageberettigelse

Afgørelse
Klage over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligt afvist, idet Energiklagenævet ikke har kompetence til at behandle klagen.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energy Commission recommends an ambitious energy policy in Denmark – here and now
The government-appointed Energy Commission has presented its recommendations for an ambitious energy policy to the Danish government. The recommendations will be included in the process of defining policy for the next phase of Denmark’s green...

Dansk forskning gør os klogere på klimaændringerne
I dag udkommer en rapport fra Arktisk Råd, som konkluderer, at afsmeltningen i Arktis går stadigt hurtigere. Rapporten indeholder solide bidrag fra det danske klimaforskningsmiljø. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt kvitterer...


Indholdsfortegnelse 

Lovtidende

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.  


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyning
Oprettelsesdato: 28-04-2017
Høringsfrist: 19-05-2017


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

Taxation: Commission refers Italy to the Court of Justice over excise duty reductions for petrol and diesel

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.45768
Czech Republic, Promotion of electricity from high efficiency Combined Heat and Power Production in plants put into operation as from 1 Jan 2016 (Decision)

Member State: Czech Republic
Region: Czech Republic
Primary Objective: Energy efficiency
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment and Energy - Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020
Aid instrument: Other
Case Type: Scheme
Duration: from 01.01.2016 to 31.12.2020
Notification or Registration Date: 27.06.2016
DG Responsible: Competition DG
2016/N
Decision on 07.03.2017: Decision not to raise objections
Press release: IP/17/483
Decision Text:


SA.43140
Latvia, Subsidised Energy Tax and RES support in Latvia (Decision)

Member State: Latvia
Region: Latvia
Sector: D.35.11 - Production of electricity
Aid instrument: Direct grant
Case Type: Scheme
Duration: from 01.01.2007 to 10.09.2012
Notification or Registration Date: 22.09.2015
DG Responsible: Competition DG
2015/NN
Decision on 24.04.2017: Decision not to raise objections

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 180 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).

Bilag

Bilag 3

Henvendelse af 27/4-17 fra Marstal Fjernvarme

Bilag 4

Orientering om høring af bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi og lov om naturgasforsyningOversendelsesbrev til EFK-udv bekendtgørelse om gebyr for 2017
Høringsbrev - bekendtgørelse
Bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling efter lov om elforsyning og lov om fremme af vedvarende energi (7)

Spørgsmål og svar

Spm. 19

Spm. om kommentar til henvendelse af 27/4-17 fra Marstal Fjernvarme, til energi-, forsynings- og klimaministeren

L 182 A Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 4

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

L 182 B Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).

Bilag

Bilag 4

Supplerende høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse