Energinyt 2016, uge 38

Kære læser

Denne udgave af Energinyt indeholder bl.a. to nye høringer inden for sektoren.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Energi & Forsyning - September 2016
Regeringens forsyningsstrategi

Nyt fra Energitilsynet

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

EY

Energi & Forsyning - September 2016

Regeringen kom den 15. september med en samlet forsyningsstrategi "Forsyning for fremtiden", der implementerer dele af de anbefalinger, der var indeholdt i effektiviseringsrapporten som blandt andet McKinsey stod bag. Vi har beskrevet regeringens initiativer med fokus på, hvordan det vil påvirke netop jeres brancher.Artiklen er opdelt i:

  • 5 strategiske principper.
  • Tværgående initiativer.
  • Sektorspecifikke initiativer.


PwC

Regeringens forsyningsstrategi

Regeringen har den 15. september 2016 fremlagt deres strategi for Danmarks forsyningsvirksomheder: ”Forsyning for fremtiden – En forsyningssektor for borgere og virksomheder”. Forsyningsstrategien er Danmarks første samlede strategi for forsyning af energi, fjernvarme og vand samt håndtering af affald og spildevand.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Metodegodkendelse: Justering af Energinet.dk’s kommercielle balancemodel (gas)
Sekretariatsafgørelse, gas. Journalnr.: 16/01936 Sekretariatet har metodegodkendt Energinet.dk’s anmeldte justering af den kommercielle balanceringsmodel.

Høring, el. Frist: 21.10.016
Høring af "Effektiviseringskrav til netvirksomhederne for 2017"

Høring, el. Frist: 6.10.2016
Høring – Af Energinet.dk’s metodeanmeldelse af ændring af tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion


Indholdsfortegnelse 

Høringsportalen

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om elforsyning.
Oprettelsesdato: 21-09-2016
Høringsfrist: 28-09-2016

Høring af udkast til bekendtgørelse om performancebenchmarking
Oprettelsesdato: 22-09-2016
Høringsfrist: 20-11-2016


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

PE 28 2016 INIT: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af direktiv 2008/92/EF

ST 12139 2016 COR 1: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien - Resultat af Europa-Parlamentets førstebehandling (den 12.-15. september 2016 i Strasbourg)

ST 12139 2016 INIT: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker over priserne på naturgas og elektricitet og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/92/EF om en fællesskabsprocedure med hensyn til gennemsigtigheden af prisen på gas og elektricitet til den endelige forbruger i industrien - Resultat af Europa-Parlamentets førstebehandling (den 12.-15. september 2016 i Strasbourg)

 


Indholdsfortegnelse