Energinyt 2016, uge 17

.

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energitilsynet

Styresignaler
Præcisering af genoptagelsesperioden i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, i forhold til reguleringsperioden i henhold til § 10, stk. 8 i lov om afgift af naturgas og bygas - styresignal

Nyt fra EU


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Energitilsynets afgørelse om anvendelse af substitutionsprisprincippet hjemvist
Bilag 1


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring
Energitilsynets notat om Dansk Energis vejledende standardgebyrer

Høring, gas.
Høring af Energinet.dk's allokeringsmetode for ny struktur i tarifferne


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Præcisering af genoptagelsesperioden i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, i forhold til reguleringsperioden i henhold til § 10, stk. 8 i lov om afgift af naturgas og bygas - styresignal

SKM2016.167.SKAT

Vedrører: Lov om afgift af naturgas og bygas § 10 stk. 8. Skatteforvaltningsloven § 31, stk. 2

Styresignalet præciserer anvendelsesområdet for regulering i henhold til § 10, stk. 8 i lov om afgift af naturgas og bygas, i forhold til anvendelsesområdet for ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret i henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Præcisering af genoptagelsesperioden i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, i forhold til reguleringsperioden i henhold til § 10, stk. 8 i lov om afgift af naturgas og bygas - styresignal

Udkastet til styresignal: 15-2015617

Styresignalet præciserer anvendelsesområdet for regulering i henhold til § 10, stk. 8 i lov om afgift af naturgas og bygas, i forhold til anvendelsesområdet for ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret i henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Høringssvar:

 • Advokatrådet
 • Dansk Byggeri
 • DI
 • FSR - Danske Revisorer

 • Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra EU

  Nyt fra Kommissionen

  Speech by Vice-President for Energy Union Maroš Šefcovic at the Hannover Messe 2016

   


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra Folketinget

  Nye dokumenter vedrørende lovforslag

  L 173 Forslag til lov om ændring af lov om Energinet.dk, lov om naturgasforsyning og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Energinet.dks varetagelse af gasopstrømssystem-, olierørlednings- og separationsvirksomhed samt økonomisk regulering af naturgasdistributionsvirksomhed varetaget af Energinet.dk m.v.).

  Spørgsmål og svar

  Spm. 1

  Spm. om distributionstariffen ikke stiger i forbindelse med et salg af DONG’s gasdistributionsnet m.v., til energi,- forsynings- og klimaministeren

  Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


  Indholdsfortegnelse