Energinyt 2016, uge 14

.

Indhold

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende lovforslag


 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Klage afvist da klagefrist overskredet og da ej grundlag for at genoptage sagen

Afgørelse
Godkendelse af boreprogram gyldigt, da tilsyn og sanktionsmulighed efter bkg., vilkår sædvanligt og kunne opfyldes efterfølgende.

Afgørelse
Hensyn til overgangsaftale ved vurdering af lagringspligt trods indtrådt konkurs


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 11-04-2016 - 10-05-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Dom T-50/06 RENV II Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen
Dato: 22-04-2016
Fiskale bestemmelser

Statsstøtte – direktiv 92/81/EØF – punktafgift på mineralolie – mineralolie anvendt som brændstof til produktion af aluminiumoxid – fritagelse for punktafgift – fritagelsens forenelighed med en bemyndigelsesbeslutning vedtaget af Rådet i henhold til artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81 – formodning om EU-retsakters lovlighed – retssikkerhed – god forvaltning

Tidligere dokument: T-50/06 RENV II Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen - Dom


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Rådet

ST 7383 2016 ADD 1: BILAG til Kommissionens forordning (EU) …/… om fastsættelse af netregler om tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg

 


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Folketinget

Nye dokumenter vedrørende lovforslag

L 160 Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til elintensive virksomheder. (Udvidelse af tilskudskredsen for målrettet PSO-tilskud).

Bilag

Bilag 2

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Husk også vores website dedikeret til Folketingsbilag.


Indholdsfortegnelse