Energinyt 2016, uge 12

.

Indhold

Artikler og interessante links
Høring af styresignal om præcisering af genoptagelsesperioden i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, i forhold til reguleringsperioden i § 10, stk. 8 i lov om afgift af naturgas og bygas

Nyt fra Energiklagenævnet


 

Artikler og interessante links

FSR - danske revisorer

Høring af styresignal om præcisering af genoptagelsesperioden i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, i forhold til reguleringsperioden i § 10, stk. 8 i lov om afgift af naturgas og bygas

FSR - danske revisorer har for nærværende ikke kommentarer hertil.Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Afslag på årsbaseret nettoafregning da solcelleanlægget ikke var nettilsluttet rettidigt
Bilag - Energinet.dk's afgørelse

Afgørelse
Afgørelse om tilslutningspligt genoptaget og hjemvist til fornyet behandling

Afgørelse
Energitilsynet anmodet om at tage stilling i sag om investeringsbidrag

Afgørelse
Horsens Kommunes afgørelse om pålæggelse af tilslutningspligt og afslag på dispensation fra tilslutningspligt ophævet og sagen hjemvist til fornyet behandling

Afgørelse
Klage over lagringspligt efter olieberedskabsloven ikke tillagt opsættende virkning


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU-domstolen

Retsliste 28-03-2016 - 26-04-2016

Listen er vejledende. EU-domstolen kan have fjernet sager fra retslisten efter vi har hentet informationerne.

Den 22-04-2016 dom i T-50/06 RENV II Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen
Fiskale bestemmelser

Statsstøtte – direktiv 92/81/EØF – punktafgift på mineralolie – mineralolie anvendt som brændstof til produktion af aluminiumoxid – fritagelse for punktafgift – fritagelsens forenelighed med en bemyndigelsesbeslutning vedtaget af Rådet i henhold til artikel 8, stk. 4, i direktiv 92/81 – formodning om EU-retsakters lovlighed – retssikkerhed – god forvaltning

Tidligere dokument: T-50/06 RENV II Statsstøtte Irland mod Kommissionen Aughinish Alumina mod Kommissionen - Dom


Indholdsfortegnelse