Energinyt 2016, uge 23

.

Indhold

Artikler og interessante links
Nyt fra Energi & Forsyning maj 2016

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra SKAT
Nye satser

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

DLA Piper

Nyt fra Energi & Forsyning maj 2016

I denne udgave:

Vand og Spildevand

  • Spildevandsplanerne efter den nye vandsektorlov
  • Fastsatte, pålagte eller godkendte mål for vandselskaberne
  • Tilknyttet virksomhed
  • Klimatilpasning

Elforsyning

  • Engrosmodellen

Varmeforsyning

  • Udnyttelse af overskudsvarme fra industrielle processer
  • Praksisændringer for el-patronordningen

Praksis

  • Utrykt dom fra Vestre Landsret vedrørende tilslutningspligt til det offentlige kloaksystem


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energiklagenævnet

Afgørelse
Energinet.dk`s afslag på forhøjet pristillæg til solcelleanlæg ophævet og hjemvist

Afgørelse
Afslag på årsbaseret nettoafregning, da solcelleanlægget ikke er tilsluttet i egen forbrugsinstallation, og da solcelleanlægget benyttes erhvervsmæssigt
Bilag

Afgørelse
Energinet.dk's afslag på årsbaseret nettoafregning til solcelleanlæg ophævet og hjemvist, da betingelsen om bindende købsaftale var opfyldt
Bilag


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra EU

Nyt fra Kommissionen

North Seas Countries agree on closer energy cooperation

Climate Action: EU prepares the way for a quick ratification of Paris Agreement

 

Nyt fra Kommissionen - konkurrence

SA.39375
Italy, Tax incentives for audiovisual works

Member State: Italy
Primary Objective: Culture
Legal basis primary: Art. 107(3)(d) TFEU - Culture and heritage
Legal basis secondary: Cinema - Cinema Communication 2013
Sector: J.59.1 - Motion picture, video and television programme activities
Aid instrument: Other forms of tax advantage
Case Type: Scheme
Duration: from 01.01.2014 to 31.12.2022
Notification or Registration Date: 19.08.2014
DG Responsible: Competition DG
Expenditures (in Millions): 2014: EUR 0
Related Cases: SA.37922
2014/N
Decision on 03.12.2014: Decision not to raise objections
Decision Text:
Publication on 03.06.2016: Official Journal: JOCE C/198/2016


SA.37169
Romania, Fantanele Vest wind power plant (Decision)

Member State: Romania
Region: Sud-Est
Primary Objective: Environmental protection
Legal basis primary: Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas
Legal basis secondary: Environment - Environmental Aid Guidelines, 2008-2014
Sector: D - Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Aid instrument: Other
Case Type: Individual Application
Duration: from 24.02.2012
Notification or Registration Date: 31.07.2013
DG Responsible: Competition DG
2016/NN
Decision on 03.06.2016: Decision not to raise objections


SA.36728
Romania, Cogealac Wind Power Plant (Decision)

Member State: Romania
Region: Sud-Est
Primary Objective: Environmental protection
Sector: D - Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Aid instrument: Other
Case Type: Individual Application
Duration: from 01.10.2012
Notification or Registration Date: 28.05.2013
DG Responsible: Competition DG
Related Cases: SA.33134
2016/NN
Decision on 03.06.2016: Decision not to raise objections

 

Nyt fra EUR_LEX

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/775 af 18. maj 2016 om benchmarket med henblik på tildeling af gratis drivhusgasemissionskvoter til luftfartøjsoperatører i henhold til artikel 3f, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EØS-relevant tekst)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/802 af 11. maj 2016 om begrænsning af svovlindholdet i visse flydende brændstoffer

 


Indholdsfortegnelse