Energinyt 2017, uge 23

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Nyt om energi og forsyning, sommer 2017

Nyt fra Energitilsynet

Styresignaler fra SKAT
Genoptagelse i perioden 1. januar 2010 - 15. juni 2011 for opgørelses af kuldioxidafgift for affaldsvirksomheder - styresignal

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra EU


 

Artikler og interessante links

PwC

Nyt om energi og forsyning, sommer 2017

Få indsigt i seneste nyt fra energi- og forsyningsområdet.


Indholdsfortegnelse 

Nyt fra Energitilsynet

Høring, el. Frist: 27.06.2017
Høring - ændring af markedsdesign - ad hoc indkøb af FRR-A i DK1

VEKS – Prisdifferentiering med prisgaranti
Tilsynsafgørelse, varme. Journalnr.: 16/02921 Tilkendegivelsen drejer sig om forudsætningerne for at foretage prisdifferentiering med rabat (prisgaranti) efter ændring af varmeforsyningslovens § 20, stk. 5, i 2015. En prisdifferentiering skal være omkostningsbestemt og udækkede omkostninger fra den ene kundegruppe kan ikke indregnes i en anden kundegruppes varmepriser. En prisdifferentiering med rabat for nye kunder må foretages i en periode på maksimalt 5 år og således, at fordelene for de nye kunder i alt ikke overstiger den besparelse, som udvidelsen af kundegrundlaget medfører for samtlige kunder. Hvis kundegrupper ikke er i samme led i værdikæden, vil en prisharmonisering som udgangspunkt medføre urimelige prisvirkninger

Høring, gas. Frist: 30.06.2017
Public Consultation - Gas Target Model

Indtægtsrammer for Dansk Gas Distribution A/S for 2017-2017
Tilsynsafgørelse, gas. Journalnr.: 16/08839 Energitilsynet har fastsat foreløbige indtægtsrammer for Dansk Gas Distribution (tidl. DONG Gas Distribution) for perioden 2014-2017 baseret på en WACC-forrentning, der følger anbefalingerne fra WACC-ekspertgruppen. Afgørelsen erstatter den af Energiklagenævnet hjemviste afgørelse af den 27. oktober 2013 om foreløbige indtægtsrammer for 2014-2017.


Indholdsfortegnelse 

Nye afgørelser mv. offentliggjort af Skatteforvaltningen

Styresignal: Genoptagelse i perioden 1. januar 2010 - 15. juni 2011 for opgørelses af kuldioxidafgift for affaldsvirksomheder - styresignal

SKM2017.392.SKAT

Vedrører: Kuldioxidafgiftsloven § 5, stk. 3. Kulafgiftsloven § 5, stk. 8 og § 5, stk. 13

Ændring af praksis vedrørende opgørelse af kuldioxidafgiften for perioden 1. januar 2010 - 15. juni 2011 for affaldsforbrændingsvirksomheder uden tilladelse til udledning af CO 2 efter lov om CO 2 -kvoter, som følge af Landsskatterettens afgørelse af 3. juni 2016, SKM2017.268.LSR .


Indholdsfortegnelse 

Høringssvar til udkast til styresignal:
Genoptagelse i perioden 1. januar 2010 - 15. juni 2011 for opgørelses af kuldioxidafgift for affaldsvirksomheder

Udkastet til styresignal: 17-0168603

Ændring af praksis vedrørende opgørelse af kuldioxidafgiften for perioden 1. januar 2010 - 15. juni 2011 for affaldsforbrændingsvirksomheder uden tilladelse til udledning af CO2 efter lov om CO2-kvoter, som følge af Landsskatterettens afgørelse af 3. juni 2016, SKM2017.268.LSR.

Høringssvar:

 • Dansk Byggeri
 • Advokatrådet
 • FSR - danske revisorer

 • Indholdsfortegnelse 

  Lovtidende

  Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer  


  Indholdsfortegnelse 

  Høringsportalen

  Fornyet høring over udkast til lovforslag om ændring af Lov om afgift af elektricitet
  Oprettelsesdato: 06-06-2017
  Høringsfrist: 30-06-2017


  Indholdsfortegnelse 

  Nyt fra EU

  Nyt fra Rådet

  3545. samling i RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION (transport, telekommunikation og energi)

   

  Nyt fra Kommissionen - konkurrence

  SA.42854
  Latvia, Support to energy intensive industry in Latvia (Decision)

  Member State: Latvia
  Region: Latvia
  Primary Objective: Environmental protection
  Aid instrument: Tax advantage or tax exemption
  Case Type: Scheme
  Duration: from 01.07.2015 to 31.12.2020
  Notification or Registration Date: 10.08.2015
  DG Responsible: Competition DG
  Related Cases: SA.43140
  2015/N
  Decision on 23.05.2017: Decision not to raise objections
  Decision Text: Letter to the Member State - working language en Published on 09.06.2017

   

  Nyt fra Parlamentet

  UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af vedvarende energikilder (omarbejdning) (omarbejdning)  

   


  Indholdsfortegnelse