Energinyt 2024, uge 27

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra EnergiNyt. EnergiNyt holder nu sommerferie og udkommer næste gang 5. august.

God sommer og god læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
CBAM holder ikke sommerferie

Nyt fra Energiklagenævnet

Bindende svar
Godtgørelse af elafgift af elforbruget til opladning af elbiler kombineret med et afgiftsfritaget solcelleanlæg, der ikke nettoafregner

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU

Nyt fra Folketinget
Nye dokumenter vedrørende almindelig del


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.energinyt.dk/energinyt.asp?week=27&year=2024