Energinyt 2024, uge 23

Kære læser !

Hermed denne uges nyheder fra EnergiNyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@skatteforlaget.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Bindende svar
Tilbagebetaling af elafgift efter særordningen for opladning af elbiler - krav til elmålere i ladestandere

Lovstof
Nyt fra Lovtidende
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste

Nyt fra Folketinget
Vedtagne lovforslag


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.energinyt.dk/energinyt.asp?week=23&year=2024