Energinyt 2020, uge 22

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Tilskudspulje skal forhindre markante prisstigninger på fjernvarmeregningen

Styresignaler
Styresignal - fastlæggelse af praksis - godtgørelse af afgift på elektricitet - forbrug både til proces og til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling (rumvarme m.v.) - manglende måling - genoptagelse

Bindende svar
Elafgift - varme fra transformering og konvertering af elektricitet


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.energinyt.dk/energinyt.asp?week=22&year=2020