Energinyt 2020, uge 14

Kære læser

Hermed denne uges Energinyt.

Vi holder påskeferie og udkommer igen den 20. april.

God læselyst.

Venlig hilsen

Lars Gosvig
Ansvarshavende redaktør
larsg@taxcon.dk
Telefon 25 37 87 57
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/lars-gosvig/52/941/586

Indhold

Artikler og interessante links
Ændringer i lov om energinet mv. tilbagetaget
Energiklagenævnet afviser klage i Verdo Varme sagskomplekset
Styrk din virksomheds likviditet ved fremskyndet tilbagebetaling af elafgiften

Nyt fra Energiklagenævnet

Nyt fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Styresignaler
Genoptagelse - praksisændring vedr. overskudsvarmeafgift, når overskudsvarmen afsættes - styresignal
El-patronordningen - genoptagelse og ændring af praksis vedrørende dokumentation for mængden af varme fremstillet ved anvendelse af afgiftspligtigt brændsel og afgiftspligtig elektricitet - Styresignal

Afgørelser fra Afgørelsesdatabasen

Lovstof
Nyt fra Høringsportalen

Nyt fra EU-Domstolen
Retsliste


Læs denne uges nyhedsbrev: http://www.energinyt.dk/energinyt.asp?week=14&year=2020